Logo White

info@pilahnat.sk

+421 904 167 230

Stavebné rezivo

Režieme stavebné  rezivo  z kvalitného  materiálu  borovica, smrek. Sme  schopný narezať  akýkoľvek  rozmer, v požadovanej kvalite  a  množstve. Bežné  stavebné rezivo na  dom  do  10 dní.

Strešné laty

Režieme strešné laty  z kvalitného  materiálu  borovica, smrek. Sme  schopný narezať  a dodať  väčšie množstvo, cca  60m3  týždenne. Momentálne  máme  teraz skladom  30m3.

Paletový prírez

Paletový prírez  režieme  z kvalitného  materiálu. Ak sa  vyskytne  nekvalitný  materiál na  linke, tento  je  okamžite  vyradený. Výsledný  produkt je  v požadovanej  kvalite  a  rozmeroch.

Palivové drevo

Palivové  drevo spracovávame  zo  všetkých dostupných  materiálov  na  trhu. Rozmery  dľa  zákazníka. Termín  dodania  do  2 dní, cena  s dovozom do 30km zdarma.

Pilina, štiepka

Ako druhotný produkt  u nás  vzniká  väčšie  množstvo  piliny  a  štiepky  v najvyššej  kvalite. Mesačný objem pilina 100m3, štiepka- 100m3.

Prenájom priestorov

Nakoľko  sme  vlastníkom  väčšieho  areálu  v bývalom  objekte  Nafta a.s., závod  Vrtba, bývalá  doprava, dávame  do  prenájmu  výrobné priestory pre podnikateľov.

Vznik a vývoj firmy.

Firma  funguje  od  roku  2004.  Najprv  bola  píla  zameraná  na  spracovanie  vlákniny  na  palivové  drevo. Postupom  času  sa  firma  začala  zameriavať  na  spracovanie  drevnej  hmoty  , na  stavebné účely.

Posupom  času  sme  začali  vo  firme  používať  modernejšie  technológie   na  spracovanie  dreva. Zamerali  sme  sa  na  firmu  MEBOR  zo  Slovinska  s ktorou  máme  výborné  skúsenosti. Od  firmy  sme  zakúpili  pásové  píli  na  rezanie  gulatiny  až  do  dĺžky  8m. Momentálne  režieme  stavebné  rezivo  na   strechy, strešné  laty , dosky, paletový prírez.

 

Do budúcna sa chceme zamerať  na  oblasti  s vyššou  pridanou hodnotou pri  spracovaní  dreva.

  Jedná  sa  o  spracovanie  kvalitatívne  lepších  druhov dreva  pre stolársku výrobu. Drevo  bude  spracovávané  až  po  finálnu fázu  vysušenia  na  požadovanú  hodnotu  klienta. V tomto  smere  sa  chystáme zakúpiť  kontajnerovú  technológiu sušenia.  Nezanedbateľným   druhotným  produktom  je  pri  našej  výrobe  je  čistá pilina  v najvyššej  kvalite. Taktiež  si  na našej  technologickej linke  spracovávame  štiepku  frakcie  3-5cm.